SCIENTIFIC JOURNAL of the Hungarian Society of Cardiology

Gondolatok a kardiovaszkuláris prevencióról, a populációs és a nagy kockázatra szabott klinikai stratégia hatékonyságáról

█ Forum

DOI: 10.26430/CHUNGARICA.2022.52.5.73

Authors:
Márk László1, Beke Szilvia2, Vitrai József3
1Békés Megyei Központi Kórház, Pándy Kálmán Tagkórház, Kardiológia Osztály, Gyula
2Gál Ferenc Egyetem, Egészség- és Szociális Tudományi Kar, Gyula
3Független népegészségügyi szakértő
Levelezési cím:
Dr. Márk László, e-mail: dr.mark.laszlo@gmail.com

„It is better to be healthy than ill or dead. That is the beginning and the end of the only real argument
for preventive medicine. It is sufficient.”
Jobb egészségesnek lenni, mint betegnek vagy halottnak. Ez a kezdete és a vége
a preventív medicina mellett szóló valódi érvnek. És ez elég is.
Geoffrey Rose

„He is a better physician that keeps diseases off us than that cures them being on us.
Prevention is much better than healing because it saves us the labour of being sick.”
Nagyobb orvos az, aki távol tartja a betegséget, mint az, aki csupán gyógyítja azt.
Jobb a megelőzés a gyógyításnál, mert megóv minket a betegséggel járó szenvedéstől.
Thomas Adams

„An ounce of prevention is worth a pound of cure”
Egy uncia megelőzés felér egy font kezeléssel.
Benjamin Franklin

ISSUE: CARDIOLOGIA HUNGARICA | 2022 | VOLUME 52, ISSUE 1

click here to read the full article

click here to read the pdf